MathJax example
Moc hydrauliczna / Hydraulic power v01

(1) Rurociąg / Pipeline
\[Q \cdot p = P\]
Q - przepływ / flow p - ciśnienie/pressure
P - moc / power

(2) Zawór / Valve
\[Q \cdot p = P\]
Q - przepływ / flow p - ciśnienie/pressure
P - moc / power

(3) Pompa / Pump
\[Q \cdot p = P\]
Q - przepływ / flow p - ciśnienie/pressure
P - moc / power

(4) Spływ / Flow
\[Q \cdot H \cdot \rho \cdot g = P\]
Q - przepływ / flow H - wysokość/head \(\rho\) - gęstość/density
P - moc / power

(5) Podnoszenie statyczne / Static head
\[Q \cdot H \cdot \rho \cdot g = P\]
Q - przepływ / flow H - wysokość/head \(\rho\) - gęstość/density
P - moc / power

(6) Wypłw grawitacyjny / Gravitational outflow
\[0,65 \cdot \sqrt{2} \cdot {\pi \cdot d^2 \over 4} H^{3 \over 2} \cdot g^{3 \over 2} \cdot \rho = P\]
d - średnica / diameter H - wysokość/head \(\rho\) - gęstość/density
Q - przepływ / flow
P - moc / power

(7) Wypłw pod ciśnieniem / Outflow under pressure
\[0,7 \cdot {\pi \cdot d^2 \over 4} \cdot \sqrt{2 \over \rho} \cdot p^{3 \over 2} = P\]
d - średnica / diameter p - ciśnienie/pressure \(\rho\) - gęstość/density
Q - przepływ / flow
P - moc / power

(8) Wypłw swobodny / Free outflow
\[{\pi \cdot d^2 \over 4 \cdot \sqrt{2}} \cdot L \cdot \sqrt{H} \cdot \rho \cdot g^{3 \over 2} = P\]
L - odległość/distance H - wysokość/head
d - średnica / diameter \(\rho\) - gęstość/density
Q - przepływ / flow
P - moc / power

(9) Przelew / Overflow
\[0,49 \cdot \sqrt{2} \cdot b \cdot g^{3 \over 2} \cdot h^{3 \over 2} \cdot H \cdot \rho = P\]
b - szerokość/width h - wysokość/height
H - wysokość / head \(\rho\) - gęstość/density
Q - przepływ / flow
P - moc / power

(10) Kinetyczna / Kinetic
\[{\pi \cdot d^2 \over 8} \cdot v^3 \cdot \rho = P\]
d - średnica / diameter v - prędkość/velocity \(\rho\) - gęstość/density
Q - przepływ / flow
P - moc / power